Model

Model

Naar aanleiding van dit project hebben we op basis van een uitgebreide literatuurstudie een model uitgewerkt.