waardegericht

Pleidooi om waardegericht te leven

 

Waardegericht leven

 

Waarden geven richting aan het leven, geven aan waar je naartoe wil. Waardegericht leven betekent eerst zicht krijgen op welke waarden van belang zijn in jouw leven en op welke manier dit zich nu concreet realiseert. Het is bezig zijn met je innerlijk kompas.

 

Wat beschouw je als een goed en zinvol leven? Wanneer kan je in vrede sterven? Wat moet je dan nù doen om op het einde van je leven tevreden te zijn?

Deze vragen peilen naar je lange termijn doelen. Er bestaat een fijn boekje van twee palliatieve verpleegkundigen ‘Wat levenden kunnen leren van de doden’(De Coninck en Brusseel, 2015). Daaruit blijkt dat niemand op zijn sterfbed zegt: “Ik had meer moeten gewerkt hebben, ik had een grotere auto moeten gekocht hebben, …”

 

Je kunt stilstaan bij de waarde van een goede partner willen zijn of om een goede ouder te zijn voor je kinderen.

Hoe je nu je tijd en aandacht verdeelt tussen je verschillende rollen, klopt dit met je waarden? Iedereen wil het beste voor zijn kind, maar wat is dit? Hoe vul je concreet deze waarden in? Wat is een wijze keuze om je waarden in je dagelijkse leven te realiseren? Waarden als ‘bereid zijn om anderen te helpen’, hoe vertaalt zich dit? Doe je vrijwilligerswerk, hoeveel tijd spendeer je eraan, waarom doe je dit, …?

 

 

Waardegericht werken

 

Uit onderzoek naar geluk blijken drie zaken van belang (Seligman, 2000). Ten eerste plezierig leven (goede wijn, naar de cinema, …), ten tweede een betrokken leven (opgaan in je passie, flow ervaren, …) en ten derde een betekenisvol leven.

Een betekenisvol leven heb je als je vanuit je waarden erin slaagt om bij te dragen aan een groter geheel. Als je je eigen werk ziet als schakeltje in al het mensenwerk dat bijdraagt aan goed leven van mensen.

Wat waren je idealen toen je begon te werken, hoe zijn je idealen geëvolueerd, …? De lange termijn focus zet je levens- en werkkeuzes in een ander perspectief en dit helpt om scherpere keuzes te maken.

 

 

TEAM

 

Als team is het zinvol om regelmatig stil te staan waarvoor de eigen werking staat. Wat is ons doel, missie, visie, met welke waarden willen we onze werking vorm geven? Als we kiezen om onze werking uit te breiden, te veranderen, … vanuit welke motieven doen we dit? Is dit uit het belang van de cliënt, de eigen werking, het eigen personeel, …? Klopt dit met onze visie en missie? Wat betekenen waarden als hard werken, beschikbaar zijn voor de cliënt, …?

 

Altijd beschikbaar zijn is niet haalbaar en wenselijk. Ook een dokter heeft tijd nodig van rust, ongestoord zich kunnen verdiepen,… Als het echt brandt, zijn er de brandweer en de spoeddiensten. Voor veel organisaties is het evenwichtig afgrenzen van de beschikbaarheid een hele uitdaging.

 

Je kan jezelf ook de vraag stellen hoe jij je verhoudt tegenover de teamkeuzes. Zowel het team als jijzelf kan veranderen in welke waarden centraal staan. Een organisatie in de sociale economie moet vaak kiezen tussen economisch rendabel zijn en op maat van de doelgroep werken. Wat is hier een billijke balans?

Soms gaan verschillende waarden in conflict met elkaar. We geven het voorbeeld van een kinderdagverblijf met de waarde van beschikbaarheid en bereikbaarheid. Dit betekent dat ouders op elk moment van de dag kunnen binnenvallen om hun kind af te zetten of op te halen. Vooral tijdens eet- of slaapmomenten stoort dit de werking, waardoor de waarde van goede zorg onder spanning komt. Het team kan er dan bewust voor kiezen om vaste breng- en ophaalmomenten te voorzien. Zo vinden ze een evenwicht tussen goede zorg, flexibiliteit en een haalbare werkdruk .