mildheid

Pleidooi voor mildheid

 

1. Aard van het beestje

 

In de aard van het beestje onderscheiden we zowel de meer “vaststaande” gegevens zoals onze persoonlijkheid en onze (leer)ervaringen als hoe we met onszelf praten (innerlijke dialoog), hoe we onszelf waarderen of hoe vriendelijk we onszelf bejegenen.

 

 

Persoonlijkheid en leerervaringen

 

We kunnen het verleden niet herschrijven, noch hoe we in elkaar zitten veranderen. Er zit een deel van aanvaarding in: we zijn zoals we zijn. Het is nuttig om jezelf te bevragen in je eigenheid, je opvoeding, je ervaringen en je vroegere leerprocessen . Door een beter zicht te krijgen op onszelf en op de patronen die ons helpen of belemmeren, krijgen we ruimte om andere keuzes te maken.

 

Je bent nu wie je bent als hulpverlener vanuit je eigen ervaringen en vanuit je leergeschiedenis. Voorbeelden van aangeleerde patronen zijn neiging tot perfectionisme, teveel zorg naar de ander, moeilijk grenzen stellen, ….

Voorbeelden van denkpatronen zijn denken over anderen, rampdenken, op voorhand denken, ….

Beide beïnvloeden hoe we denken, voelen en ons gedragen. Het zijn de ingrediënten van onze ‘rugzak’ die invloed heeft op het heden.

 

 

Benadering van jezelf

 

Naast het meer vaststaande is er ook de manier hoe we met onszelf omgaan en hoe we ons zelf bejegenen. Hier liggen groei- en ontwikkelmogelijkheden. Je kan hier alerter in worden. We leggen graag de nadruk op ’mild zijn’. Naast het mild zijn tegenover de ander, onze collega en onze cliënten is er de mildheid naar onszelf. Als hulpverlener zijn we getraind in het mild omgaan met de anderen. Maar kunnen we deze houding ook naar onszelf cultiveren? Je kan jezelf een aantal centrale vragen stellen.

 

Hoe is je innerlijke dialoog? Hoe we met onszelf praten en wat we tegen onszelf zeggen heeft een sterke invloed op hoe we naar situaties en naar onszelf kijken. Het beïnvloedt hoe we ons voelen. We nodigen uit om jezelf de vraag te stellen: wat en hoe praat ik tegen mezelf?, in goede periodes?, op lastige momenten?, …

 

Mild praten met jezelf is jezelf vriendelijk en met mededogen toespreken. Het is een positief innerlijke gesprek of dialoog voeren met jezelf. Vriendelijkheid cultiveren voor jezelf is vaak een grote uitdaging. Het betekent ophouden met jezelf negatief te beoordelen en jezelf kleinerende commentaar te geven. Want deze negatieve opmerkingen voeden onze innerlijke saboteur.

 

Op welke manier waardeer je jezelf? Met een milde kijk jezelf onder de loep nemen, betekent ruimte creëren en aandacht geven aan wat we aan onszelf waarderen. Hoe meer we onszelf waarderen, hoe minder we afhankelijk zijn van anderen. Waardeer jezelf ook vanuit het rustig aanvaarden en laten doordringen van de waardering die je van anderen krijgt. Jezelf waarderen en waardering toelaten, werken op elkaar in. Door jezelf te waarderen en vriendelijk toe te spreken, voed je je innerlijke helper.

 

Onze saboteur en onze helper, ze zijn alle twee present. Door de inhoud van onze innerlijke dialoog voeden we één van beiden. En wat we voeden en aandacht geven groeit!

 

Hoe wordt je een betere vriend voor jezelf? In het zoeken naar wat mildheid kan betekenen, kan je de vraag stellen: hoe zou je willen dat iemand met jou omgaat als je het moeilijk hebt? Wat verlang je? Verlang je naar iemand die luistert of naar iemand die je vertelt dat je het allemaal anders zou moeten doen (alsof je dat zelf al niet wist)?

 

Je kan ervoor kiezen om het zelfvernietigend patroon van jezelf beoordelen en verwijten geven niet langer voort te zetten. Eens opgemerkt, kan je ervoor kiezen om jezelf anders toe te spreken. Het helpt om te bedenken wat je zelf zou zeggen aan een goede vriend. Iets meer een betere vriend voor jezelf worden!

 

2. De voldoende goede hulpverlener

 

Onder de ’bril van de hulpverlener’ plaatsen we de waarden en overtuigingen die we hebben in ons werk en bij uitbreiding op het leven.

Wat is goede zorg? Wanneer is mijn of onze zorg voldoende? Wat is mijn visie over hulp bieden? Waar kan ik onvoldoende handelen vanuit mijn overtuiging? Waar ondervind ik morele stress?

 

 

TEAM

 

Het bespreekbaar maken van wat je van jezelf verwacht, wat je denkt dat de anderen van jou verwachten en wat jij van de anderen verwacht als ‘goede zorg of hulp’ is belangrijk. Dit intern gesprek en deze teamdialoog zijn nooit af.

Het is een ’work in proces’.