Verbinden

Pleidooi voor verbinden

 

Cultuur

 

De cultuur of de sfeer waarin wij met onze collega’s en onze collega’s met ons omgaan, kan zowel bekrachtigend en steunend als belemmerend zijn voor onze veerkracht.

 

Authentiek zijn en op een authentieke manier omgaan met elkaar, ondersteunen onze veerkracht en dat van ons team. Het is de bewuste aandacht die men de ander geeft. Het is aanwezig zijn, nabij zijn, met de focus op ’hier’ en ‘nu’. Dit is de basis van verbinding maken en connecteren. Je zelfvertrouwen groeit immers als je interesse ervaart. Als hulpverlener zet je je persoon in. Je wordt ook aangesproken als persoon, op die persoon. In een hulpverleningsproces stappen raakt je. Je wordt geraakt. En dat doet iets met een mens. Dit delen werkt ondersteunend.

 

De bewuste aandacht en ruimte die de verschillende leden, het team en bij uitbreiding de organisatie geeft aan wat goed loopt - zoals successen en positieve resultaten - beïnvloedt ons. Het is belangrijk aandacht te geven aan wat goed loopt. Ook hoe we met elkaar en over elkaar praten zal onze perceptie beïnvloeden. Positieve verhalen versterken het enthousiasme, negatieve verhalen en klagen ondermijnen doorgaans de moraal (Baeijaert en Stellamans, 2015).

 

Het benoemen bij je collega van krachtbronnen zorgt ervoor dat hij zich gezien en gewaardeerd voelt in wat er al aanwezig is. Hierdoor is men vaak in staat om meer van die kwaliteit in te zetten, ook in andere situaties (Clement, 2016). Waardering uitspreken naar elkaar toe, is krachtig en motiveert. Als je een waarderend klimaat wil bevorderen, waardeer dan veelvuldig, onmiddellijk, concreet en in kleine, te behappen porties (Clement, 2016).

 

We maken fouten als hulpverlener én als team. Dit is nu eenmaal eigen aan mensen en kan ook niet anders in onze drukke en eisende jobs. Vertrekken van de idee dat we allemaal zo menselijk imperfect zijn, ondersteunt de processen die nodig zijn om jezelf en je team in vraag te (durven) stellen. In vraag stellen zorgt dan weer voor evolutie en dynamiek. Het helpt om je zorgen en bekommernissen uit te spreken, kortom om je kwetsbaar te durven tonen. Dit uitspreken tegen elkaar verbindt teamgenoten. Het zorgt voor een collegiale basis van wederzijds vertrouwen én het ondersteunt het zelfvertrouwen. Brené Brown (2013) kiest er resoluut voor om onzekerheid en kwetsbaarheid te zien als een kracht. Vaak is hiervoor echter een mentaliteitswijziging nodig. Deze mentaliteitswijziging geeft mensen ruimte en zorgt er tegelijk voor dat er sterkere binding komt. Een goede verbondenheid creëert een klimaat van veerkracht.

 

De stijl en aanpak van de leidinggevende heeft in dit verhaal zijn belang. De leidinggevende fungeert hier als een belangrijk model: in hoeverre stelt hij zich vragend op of in hoeverre durft hij zich kwetsbaar op te stellen? Deze cultuur werkt het beste als het vanuit verschillende richtingen komt; van onder en van bovenuit.

 

 

Investeren in contact

 

We leggen graag de focus op het contact met anderen. Onderzoek toont aan dat sociale steun niet alleen een sterke buffer is tegen stress maar tevens een belangrijke pijler is in ons algemeen welzijn. Ook in de werkcontext is dit voor velen een bepalende factor van jobsatisfactie. Onze collega’s maken wel degelijk een verschil.

Tijd en ruimte maken om de focus te leggen op elkaar en samen kleine rituelen opbouwen, zorgt voor lijm tussen collega’s. Bewust organiseren van de werkplek kan dit contact faciliteren. Het aangenaam aankleden van koffie- en eetruimte, samen af en toe ontspantijd nemen of de routines doorbreken werkt motiverend.

 

Het spectrum is breed: van de informele praatjes (het gesprek over de koetjes en de kalfjes aan de koffiemachine), over het uitwisselen van “nice-to-know” en “need-to-know“-informatie, tot het bespreken van concrete moeilijkheden.

 

Dat het zinvol is om problemen te bespreken met collega’s heeft te maken met onze tunnelvisie: zodra we meer onder stress komen te staan, komen we langzaam meer in een tunnel terecht. Het lukt ons moeilijker om nog breed te denken en onze probleemoplossingsvaardigheden komen onder druk te staan. Moeilijke en complexe problemen hebben nood aan een creatieve manier van denken. Net dat vermindert in tijden van stress. Het inzetten van collega’s vormt hier een tegenkracht.

 

Vanuit de authentieke connectie is kritisch durven zijn belangrijk. Of zoals men zegt “Het stinkt waar het nooit waait”. Goede feedback is krachtig en waardevol! Dit betekent immers confronteren in verbondenheid.

 

 

TEAM

 

Met dit pleidooi raken we in de kern van de teamwerking.