persoonlijk leven

Persoonlijk leven

Aard van beestje

 

Elke persoon heeft een aantal kenmerken die hem eigen zijn, persoonlijkheidskenmerken. Elk van deze kenmerken is opgevat als een continuüm: men kan meer of minder van een bepaald kenmerk hebben, met de polen als uitersten. Elke persoon positioneert zich op de vijf continua.

 

Deze kenmerken zijn:

  • De mate waarin hij meester blijft over zijn sombere, negatieve en/of depressieve gevoelens en gedachten. Emotioneel stabiele mensen zijn tevreden met zichzelf, ontspannen en gaan weinig gebukt onder stemmingswissels. Neurotische mensen maken zich veel zorgen, zijn onzeker en nerveus.

= mate van emotionele stabiliteit

  • De mate waarin iemand voeling heeft met de eigen gevoelens en daar open over kan zijn, de mate waarin een persoon behoefte heeft aan contact met anderen. Extraverte mensen zijn sociaal, actief, praatgraag, gericht op personen en optimistisch. Introverte mensen werken het liefst alleen of in een rustige omgeving.

= mate van extravertheid

  • De mate waarin iemand ervoor open staat om nieuwe dingen te leren of uit te proberen. De mate waarin men open is voor ervaringen en ideeën, openheid in het op zoek gaan naar nieuwe ervaringen. Mensen die hoog scoren op deze schaal zijn nieuwsgierig en fantasievol. Mensen die laag scoren zijn down-to-earth en houden zich het liefst bezig met de feiten van het hier en nu.

= mate van leergierigheid

  • De mate waarin iemand een ander makkelijk op de eerste plaats stelt en zichzelf daardoor op de tweede plaats. Gedraagt iemand zich meestal meegaand, tolerant en hulpvaardig? Of juist wat meer competitief en weinig medewerkend?

= mate van vriendelijkheid of altruïsme

  • De mate waarin iemand zichzelf aan normen en waarden kan houden en de discipline heeft om dingen te doen. Gaat een persoon georganiseerd en doelgericht te werk of ongestructureerd en doelloos?

= mate van zorgvuldigheid

 

Rugzak

 

In deze cluster plaatsen we de persoonlijke geschiedenis van de hulpverlener, hetgeen hij geleerd heeft in zijn leven vanuit zijn ervaringen. Deze ervaringen kunnen zowel een recent karakter hebben als gekoppeld zijn aan zijn prille ouder-kind ervaringen. De persoonlijke geschiedenis en vroegere leerervaringen spelen een rol in het huidige moment.

 

Weegschaal

 

Wat speelt op een bepaald moment mee in de draagkracht en de draaglast van de hulpverlener? Hier ligt de klemtoon op het persoonlijke leven van de hulpverlener, in zijn privécontext (familieleven, interacties met vrienden, kortom zijn groter netwerk). Het is de veelheid van rollen die de hulpverlener opneemt : rol van partner, zoon of dochter, vader of moeder, vriend(in), buurman of –vrouw, … Welke elementen helpen – en welke net niet - om het evenwicht te behouden en tevreden te zijn over zijn psychisch welzijn? Deze weegschaal plaatsen we op een bepaald moment en spreken dan ook over het NU-moment. De weegschaal is voortdurend aan verandering onderhevig, door de veelheid aan ervaringen en de onvoorspelbaarheid van het leven.

 

Bril

 

Onder de “bril" verwijzen we naar de waarden en overtuigingen die een hulpverlener heeft over het werk en bij uitbreiding op het leven. Wat is een goed leven? Wat is goede zorg? Wat is mijn visie over hulp bieden? Wat is mijn idee over zelfzorg? Waar kan ik onvoldoende handelen vanuit mijn overtuiging en ondervind ik morele stress?

 

Atomium

 

De hulpverlener is omringd door verschillende kringen van mensen. Hij is een knooppunt van relaties. We vergelijken die kringen met de bollen van ons Brussels monument. Het aantal bollen kan per persoon verschillend zijn alsook de afstand en de dikte tussen de bollen.

 

 

Wapenarsenaal

 

Onze wapens zijn onze coping strategieën. Hoe gaan we doorgaans om met de uitdagingen en moeilijkheden die we op ons pad ontmoeten? Er zijn verschillende coping strategieën met elk hun eigenheden, sterktes en doelmatigheid. Bewust zijn van een grote variatie en deze gericht kunnen inzetten - rekening houdend met de noden van de situatie – is interessant.