Achterliggende visie

Achterliggende visie

We kijken breed holistisch

 

De impact op de veerkracht van mensen en teams wordt door heel wat factoren beïnvloed. Het gaat zowel om de hulpverlener, zijn job als de bredere samenleving. Het is voor ons een en/en verhaal.

 

We nodigen uit om samen stil te vallen

 

We vertrekken van stilvallen. We bouwen deze ervaring in tijdens onze workshop.

 

We vertrekken vanuit de positieve psychologie

 

We richten ons op 'gewone' mensen. Mensen die nog voldoende veerkracht hebben om langs te kant te gaan staan en na te denken over hun veerkracht.

We richten ons op 'gewone' teams die ruimte kunnen en willen maken om het thema veerkracht te bespreken door een helikopterperspectief in te nemen.

We geloven in het inzetten van de aanwezige krachten uit het team.

 

We vertrekken vanuit het systemisch denkkader

 

Er is een wederzijdse beïnvloeding van een teamlid tegenover zijn team: dynamieken en cultuur in team beïnvloeden een individueel teamlid. Een teamlid heeft op zijn beurt invloed op zijn team.

Zelfs een kleine stap kan een groot verschil maken.

 

We vertrekken van oplossingsgericht denken

 

We zoeken steeds aanknoping met wat goed loopt. We richten ons op waar het individuele teamlid/team naar toe wil. We kiezen voor de stap-voor-stap benadering: een bergtraject opspitsen in verschillende etappes.

 

We geven aandacht aan mildheid

 

We kiezen voor een milde benadering: inspanningen opmerken en benoemen, erkenning geven.

 

We vertrekken van een waardengericht perspectief

 

We gaan bewust aan de slag met onze waarden die ons handelen richting geven.