Voorstellingsdag

Voorstellingsmoment

 

Dinsdag 28 maart 2017

om 14u30 in zaal Mallemunt in het Muntpunt te Brussel.

Voorstelling project "Stilvallen geeft veerkracht".

 

 

Programma

 

14u30 Welkom

door Bianca Debaets, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen.

 

14u45 Toelichting bij het project, het model en de ervaringen van de deelnemende Brusselse gezondheids-

en welzijnsorganisaties. Hoe de veerkracht van de hulpverlener en zijn team versterken?

door Caroline Damman en Bart Dewaele, projectmedewerkers Odisee

 

15u45 Slotwoord

door H. Parys, directeur studiegebied sociaal-agogisch werk Odisee

 

16u Receptie en netwerkmoment

 

 

Meer dan 70 mensen kwamen luisteren naar de resultaten van het traject. Mevrouw Bianca Debaet kondigde meteen een vervolgtaject aan.