Reflecties

Reflecties

“On the road”, doorheen de trajecten hebben gesprekken met de deelnemers ervoor gezorgd dat we onze modellen nog verfijnd hebben. Dit aanpassen zorgt ervoor dat we de criteria van de ‘wetenschappelijkheid’ niet zullen scoren. Op deze van het ‘au sérieux nemen’ van de hulpverleners uit Brussel des te meer.

 

Helder voor iedereen? We hebben gepoogd om de factoren van impact en de pleidooien helder te krijgen voor onszelf. We zijn er niet steeds voldoende in geslaagd om dit helder te krijgen voor iedereen. Daar is nog werk aan de winkel. Vooral voor anderstaligen en laaggeschoolde medewerkers moet het model nog een vertaalslag krijgen.

Ook de grote diversiteit aan taken en rollen is een uitdaging.

 

Kracht van het model met de pleidooien. Het model kan ingezet worden in een individueel traject én als teaminstrument. Via het model slagen we erin om een aantal gekende zaken op een overzichtelijke manier samen te brengen en als vertrekpunt van gesprek in te zetten.

 

Kiezen voor een dag stil te vallen, is niet eenvoudig. Het viel op dat organisaties die al bewust rond veerkracht stappen hadden gezet, gemakkelijker tijd konden vrijmaken. De organisaties waar de druk al te groot is, krijgen het moeilijk georganiseerd. Na de sessie was men steeds tevreden dat men tijd had genomen om eens niet te vergaderen met het goede voornemen om dit vaker te doen. Het blijft een bewust kiezen en inplannen van dit soort momenten. Zelfs in economische termen is het de investering waard om regelmatig een dag stil te vallen en zo terug heldere keuzes te maken die uiteindelijk veel werk(tijd) uitsparen.