Project

Project

 

Vanuit de ad-hocwerkgroep kwaliteitsvolle zorg werd vastgesteld dat er diverse signalen zijn vanuit de brede Brusselse welzijnssector dat de werkdruk hoog is. Vanuit deze vaststelling heeft hogeschool Odisee een projectsubsidie aangevraagd. Het project liep van april 2016 tot maart 2017.

 

Op dinsdag 28 maart 2017 is er een voorstellingsmoment over dit project.