Goede praktijken

Goede praktijken

In de workshops hebben de deelnemers met elkaar en met ons heel wat goede praktijken, die ze inbrachten uit hun werking, uitgewisseld. Soms zijn deze ontstaan bij toeval, soms zijn die er gekomen na grondige bespreking. Deze konden vanuit het ganse team komen. Je hoeft als leidinggevende immers niet alles zelf te bedenken, iedereen kan bedenker zijn van ’een goed idee’. Voor een goede verankering is wel het fiat van de leidinggevende nodig.

 

We clusteren de goede praktijken zo goed als mogelijk volgens onze zes pleidooien. Veel goede praktijken spelen in op de verschillende pleidooien.

 

Deze goede praktijken zijn exemplarisch en eigen aan elke werking. De kunst is te zoeken hoe je deze in je eigen praktijk kan toepassen.

 

 

 

Stilvallen

 

Tijd om zaken emotioneel te verwerken is ook werktijd, dient als dusdanig erkend te worden en hoeft niet thuis gebeuren, bijvoorbeeld wandelen in park na een zwaar gesprek.

De afspraak die gemaakt wordt dat er tijdens de pauze niet over werk gebabbeld wordt.

 

Waardegericht leven en werken

 

Medewerkers verwachten duidelijkheid over wat minimaal verwacht wordt en wat ‘surplus’ is. Uitklaren met de dienst wat voldoende hulp is en wat goed genoeg is. Enkel de boodschap krijgen dat medewerkers geen overuren mogen maken en moeten leren afgrenzen is onvoldoende. Dit heeft enerzijds te maken met wat vinden we als organisatie volgens onze waarden wat voldoende hulp is. Anderzijds heeft dit te maken met als team bewuste keuzes te maken wat je kan aanbieden binnen de beschikbare middelen en met zelfmeesterschap om je hieraan te houden. Het is belangrijk om dit met een mildheid naar jezelf en je team te bekijken want alles kan altijd beter.

Als organisatie in de sociale economie is het goed om af en toe bewust stil te staan bij de balans die er is: enerzijds sociaal ingesteld zijn naar de medewerkers uit de doelgroep en anderzijds economisch rendabel zijn. Hoeveel ruimte is er voor beide?

 

 

Zelfmeesterschap

 

Door stil te vallen denken ze na over wat stress bezorgd en wordt het “voortdurend gestoord worden in je taken” door velen naar voor geschoven. Vroeger liep iedereen naar parlofoon, nu hebben ze afspraken gemaakt wie van permanentie is.

Een medewerker liep al een tijd met de frustratie dat haar afdeling niet betrokken wordt bij het opstellen van het menu. Door bewust te worden van deze ergernis, dit uit te spreken en actief met de betrokken collega's te gaan samenzitten, zijn er nu duidelijke afspraken die het voor haar en haar ploeg beter maken.

Heel het team kiest een collectieve halve dag waar ieder aan zijn administratie werkt. Dit stimuleert om administratie niet uit te stellen. Door met heel het team in stilte te werken, met de telefoon van de haak, proberen ze het “gestoord worden” tot minimum te beperken.

E-mails worden bewust gebruikt. Er worden op team-niveau afspraken rond gemaakt en de functionaliteit wordt besproken. Zo dienen e-mails niet voor discussies en wordt iedereen niet langer in CC gezet. Info die gedeeld moet worden, wordt op een intranet gezet, opgespaard tot een mail per week of in een nieuwsbrief verstuurd. Zo moeten medewerkers niet telkens nadenken wat ze met de mail moeten doen. Info over bijvoorbeeld studiedagen kan je beter samenbrengen op een plek zodat je het zelf kan raadplegen.

 

Verbinden

 

Het verbindende van het project bruggenbouwer is sterk preventief naar veerkracht. Het zorgt dat je van je eigen eilandje komt, dat je andere ideeën te horen krijgt dan diegene die je hoort op je eigen werkplek, dat je samen complexe inhouden zoals nieuwe wetgeving kan interpreteren, …

Op vaste momenten tegen jezelf of je team zeggen : ‘Dat heb ik goed gedaan!’. Dit concreet uitspreken in bijzijn van een collega is een concrete manier om jezelf waardering te geven. Het uitspreken wat “we goed gedaan hebben!” is dan weer sterk verbindend en empowerend op teamniveau.

 

Bewust kiezen en gebalanceerdheid

 

Een hele maand werkt iedereen bewust rond veerkracht. Er wordt op tijd gestopt en dit collectief. Nodeloos overleg wordt geannuleerd, evenals taken. Zo werd bijvoorbeeld de nieuwsbrief geannuleerd Het vraagt immers veel energie om deze op te stellen, maar werd weinig gelezen. Een 'reset' maand met blijvende gevolgen (vb. prikken uur klok werd nadien afgeschaft).

De aankoop van een poetsmachine. Dit zorgt ervoor dat de poetsverantwoordelijk een deel tijd vrij kan maken en gebruiken om tijdens het spitsuur de kinderen mee eten te geven, een activiteit die ze erg graag doet. Dit taakoverschrijdend idee kan er maar komen door afstand te nemen en grondig samen na te denken.

De communicatie naar bewoners stroomlijnen en samen afgrenzen. Nu spreken bewoners en familie iedereen aan op elk moment van de dag. Duidelijke vaste afspraken wie wanneer beschikbaar is om te luisteren is voor beide partijen rustgevend en minder frustrerend.

Elke maand een individueel overleg met je leidinggevende over hoe je je voelt, over een aantal inhouden met concrete acties waarin ook de opvolging goed in is opgenomen. Dit overleg kan zeker kort. Het is zowel een klankbord creëren als een moment waarop er bewust samen keuzes gemaakt worden. Het zorgt ervoor dat de individuele medewerker zich beter gesteund voelt en het twijfelen over beslissingen minder tijd hoeft in te nemen.

 

Het is belangrijk dat het team bewuste keuzes maakt in wat er allemaal moet gebeuren in plaats van individuele medewerkers het allemaal zelf te laten uitzoeken of met een vage opdracht belasten zoals ‘zoveel mogelijk doen’.

Kinderverzorgers moeten anderen coachen, zijn hier niet voor opgeleid: het geeft hen vooral stress om iemand terecht te wijzen. Door het helder krijgen wat precies in de opdracht stress geeft, kan er gericht verder opgevolgd worden.

 

Mildheid

 

Hulpverlening is vaak een zware job. Erkenning krijgen hiervoor is belangrijk, ook van andere mensen buiten de sector.

De vorming was voor het team erg bevestigend, steunend en ontschuldigend naar hoe het team het ziet. Het deed deugd om een neutrale externe mening te horen over bepaalde aspecten van hoe de zorg wordt uitgevoerd.