Dank

Dank

Dit project is het resultaat van samenwerken

 

We kregen openheid en input van de deelnemers

De deelnemende hulpverleners en hun leidinggevenden hebben ons fijn onthaald. Ze hebben zich kwetsbaar opgesteld, meegedacht met het model, het model scherper gezet, ons gestimuleerd, ons doen twijfelen, ...

Als hulpverleners tijd en ruimte nemen om stil te vallen, komen sterke ideeën naar boven.

Krachtig hoe mensen elkaar inspireren.

 

We kregen richting vanuit de ad-hocwerkgroep

De ad-hocwerkgroep kwaliteitsvolle zorg van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft het project ondersteund, zowel bij de voorbereiding (o.a. selectie van deelnemende partners, inbrengen van know-how uit het werkveld) als bij de bekendmaking en ondersteuning van het voorstellingsmoment.

 

We kregen kritische feedback en steun van collega’s

Zowel uit het team van sociaal werk als vanuit dat van orthopedagogie zijn collega’s aangesproken om te participeren aan twee reflectiemomenten. Dank aan Goedele Slots, Lieven Fierens, Karen Van Loock, Nele De Ganseman en Raf Stevens.

Bijzondere dank aan Kris Van Speybroeck voor zijn kritische kijk bij de voorbereiding.

Dank aan Joris Van Puyenbroeck, Jan Claeys, Inge Verhaegen en Harry Parys voor de steun.

Dank aan Erik Claes voor de tekening en Nele De Ganseman voor het redigeren van onze teksten.

Dank aan Ilse Arens, Kristien Van Heghe en Liesbet Van Hoof, collega’s van buiten onze hogeschool, voor hun kritische reflecties.

 

Dank je wel!

 

Caroline & Bart