Doe het zelf

Doe het zelf

Je kan hiermee aan de slag met of zonder ondersteuning.

 

Zin om zelf aan de slag te gaan?

 

 

 

 

Deel 1: Factoren die meespelen in de veerkracht van jezelf en van je collega’s

 

Je kan ervoor kiezen dit individueel te bekijken of samen met je team op te nemen.

 

Voor jezelf als hulpverlener

Stap 1 : Lees de tekst over de impact op veerkracht als opwarmer.

Stap 2 : Ga na wat volgens jou allemaal meespeelt bij jouw veerkracht.

Gebruik groene post-its voor elementen die je veerkracht versterken.

Gebruik rode post-its voor elementen die je veerkracht negatief beïnvloeden.

Stap 3 : Plak deze post-its om een uitgeprint model en maak het tot jouw mindmap.

Stap 4 : Bekijk rustig het resultaat en bespreek dit eventueel met een vertrouwenspersoon

 

Als team

Stap 1 : Lees de tekst over de impact op veerkracht als opwarmer.

Stap 2 : eerst gaat iedereen individueel aan de slag: ga na wat volgens jou allemaal meespeelt bij jouw veerkracht.

Ook hier via gebruik van post-its: gebruik groene post-its voor elementen die je veerkracht versterken en rode voor elementen die je veerkracht negatief beïnvloeden.

Stap 3 : Plak deze post-its om een uitgeprint model

Stap 4 : Bekijk rustig het resultaat. Neem voldoende de tijd om op de verschillende facetten in te gaan. Nodig elkaar uit om te expliciteren en te concretiseren.

 

 

Deel 2: Pleidooien om je veerkracht of dat van je team te versterken

 

Je kan ervoor kiezen dit individueel te bekijken of op dit samen met je team te bespreken.

 

Voor jezelf als hulpverlener

Stap 1 : Lees de tekst met de pleidooien als opwarmer.

Stap 2 : Ga op zoek naar welke pleidooien je al sterk in bent.

Krijg voor jezelf scherp waarin je nog kan evolueren en groeien.

Stap 3 : Bepaal voor jezelf wat je met deze informatie wil doen. Kies je ervoor om hier iets mee te doen (dan stap 4) of niet?

stap 4 : Selecteer rond welk pleidooi je iets wil. Bepaal concreet wat je dan wil aanpakken. Wees hier concreet: wat wil je opnemen, in welke tijdsspanne en hoe wil je dat organiseren. Wees hierbij realistisch in je ambities. Veranderingen kosten tijd en energie.

 

 Als team

Stap 1 : Lees de tekst met de pleidooien elk individueel als opwarmer.

Stap 2 : Ga op zoek naar welke pleidooien je als team al sterk in bent.

Krijg als team scherp waarin jullie als team nog in kunnen evolueren en groeien.

De kans is reëel dat er verschillende aangeduid zullen worden door verschillende leden. Het kan dan ook aangewezen zijn dat er naar een ‘top 3’ gewerkt wordt.

Stap 3 : Bepaal als team wat je met deze uitklaring wil doen. Kiezen jullie ervoor om 1 of meerder pleidooien van jullie top 3 aan te pakken (dan stap 4) of niet?

stap 4 : Selecteer per pleidooi waar men naartoe zou willen gaan (ideale situatie) en wat al een eerste stap zou kunnen betekenen. Wees hier concreet: wat willen jullie opnemen, in welke tijdsspanne en hoe willen jullie dat organiseren. Wees hierbij realistisch in jullie ambities. Veranderingen kosten tijd en energie.

Stap 5: Doe dit voor de volledige top 3.

Stap 6: selecteer wat jullie willen aanpakken. Geef jullie experimenteerruimte en plan opvolg- en evaluatiemoment.

 

 

Zin in ondersteuning?

 

Je kan ervoor kiezen om bij je eigen veerkracht stil te staan en stappen te zetten om veerkrachtiger te werken. Dit kan door samen met hulpverleners uit andere organisaties onze workshop te volgen.

 

Je kan er ook voor kiezen om ons in te zetten zodat we samen kijken naar de veerkracht van de hulpverleners en je team.

Iemand extern kan helpen om het gesprek open te trekken en kijkt vaak scherper en zonder voorgeschiedenis naar de werking van een organisatie vanuit zijn positie als buiten- en “aan de kant” – staander.

Je kan ons dan ook contacteren en voorleggen wat jouw/jullie vraag is. We werken op maat en zetten graag onze ervaring in bij elke nieuwe vraag.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.